Personvernerklfring for Reppen infografik & bin AB

 

1. Behandlingsansvarlig

Nils Kristian REppen er pe vegne av Reppen infografik & bin AB behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer fxlgende personopplysninger om vere kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formel med behandlingen

Vi behandler opplysningene for e kunne gjennomfxre vere forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter ogse opplysningene for e kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjxp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.E administrere medlemskap.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for e oppfylle kjxpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt pe vere nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies pe vere nettsider for e gi deg som besxker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer vere besxkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overfxre eller pe annen mete utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokfxringsloven er forpliktet til e bevare vil lagres i inntil 5 er, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjxres oppmerksom pe at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet pe behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Nils Kristian Reppen, som peser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved bede fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til fxlgende adresser:
[nils@adoptabee.se]

[Adopt a bee]
[Esplanadgatan 22, 28138 Hdssleholm]