Om bin

Sensibilisering

  • Nils 
Som ni kanske minns från några av de allra tidigaste inläggen har jag en allergi mot bigift. Den visade sig redan 2010 när jag fick ett par stick från mina första samhällen, men den blev värre 2012 när jag fick elva (nio från ett och samma samhälle, som var tämligen aggressivt). Allergin ligger på en trea på en sexgradig skala och yttrar sig i rejäla lokala reaktioner med svullnader och rodnader,… Read More »Sensibilisering

Fler bin tack

Hälsning från SBR: “I Sverige finns bara hälften så många bin som behövs för att pollinera våra jordbruksgrödor. En del grödor är helt beroende av insektspollinering och i en del gör pollinering att skördarna ökar. När skördarna ökar pga pollinering så sjunker också mängden insatsmedel som behövs, t.ex. diesel, per viktenhet skördad produkt. Men för att det ska bli intressant att bli biodlare behövs också avsättning för produkterna. Andelen honung… Read More »Fler bin tack

Pollen

Vill du lära dig mer om pollen läs här! /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Undersökning av pollenvariationen kring bigården

  • Nils 
Adopt a bee ska vara med i ett internationellt projekt som går ut på att undersöka pollenvariationen kring bigården. Detta är vi mycket stolta över. Syftet med projektet, som kallas C.S.I. Pollen (Citizen Scientist Investigation on pollen diversity forage available to honey bees), är att: ·      identifiera områden med hög respektive låg variation av pollen ·      ta reda på årstidsvariationerna beträffande olika pollenkällor som är tillgänglig för bin ·      jämföra tillgång på pollen… Read More »Undersökning av pollenvariationen kring bigården

Varroa

  • Nils 
Läs om sjukdomen varroa hos SBR. /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!  

Drönaren

  • Nils 
Drönaren är det manliga biet och de har en enda uppgift –  att befrukta drottningen. Drönaren är mindre än drottningen men större än arbetsbina. Han har ingen gadd och hans bakkropp är avrundad. Drönarcellen är både bredare och djupare än de celler där arbetsbina ligger. Utvecklingstiden är även längre för drönaren än för arbetsbiet. Det tar 23 dygn för drönaren att bli fullt utvecklad. Drönaren utvecklas ur ett obefruktat ägg… Read More »Drönaren

Arbetsbiet

  • Nils 
Arbetsbiet har flera olika namn under sin korta livstid. Spännande! Så här ser ett arbetsbis liv ut: Drottningen lägger ett befruktat ägg i en vanlig cell. Ägget ligger i cellen i tre dygn. En larv kläcks u1r ägget. Den matas under två dygn med fodersaft. Därefter drygas kosten ut med honung och pollen. Tio dygn efter äggläggningen täcker bina cellen med ett lock. Larven tömmer sin tarm i botten på cellen och spinner sedan in sig och övergår i… Read More »Arbetsbiet

Drottningen

  • Nils 
I varje kupa finns en drottning och det är den viktigaste individen i bisahället. Drottningen kan även kallas för visen. Det är drottningen som är mamma till alla bina som föds i kupan. Hennes gener är således de som påverkar livet i kupan, de påverkar produktiviteten, övervintringsförmågan, aggressiviteten och samhällets förmåga att stå emot bisjukdomar. Som mest under säsongen lägger drottningen 2000 ägg per dygn. Antalet ägg motsvarar hennes dubbla… Read More »Drottningen

EU

  • Nils 
Lite statistik: EU:s honungsmarknad i siffror EU producerar ca 13 % av världens honung – 200 000 ton. Spanien är den ledande producenten med 33 000 ton, följt av Italien 22 000 ton, Ungern 22 000 ton och Rumänien 22 000 ton och Portugal 21 000 ton. EU:s honungsimport uppgår till cirka 140 000 ton och står för 40 % av den sammanlagda förbrukningen i EU. Källa! /Sofi Adopt a… Read More »EU

Tips från Naturhistoriska

  • Nils 
Naturhistoriska riksmuseet har på sin hemsida många roliga och intressanta tips om hur man kan hjälpa de vilda bina. Läs här! /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!