Om bin

Binas inre

  • Nils 
På denna hemsidan kan du läsa om binas inre och hur de börjar att “tillverka” honung i magen. Klicka här! Bilden är lånad från hemsidan som det är länkat till ovan. /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Från kupa till burk

  • Nils 
Skördetiden är den period på året då vi tar in vår honung. Den brukar att börja kring midsommar och avslutas i slutet av augusti. Arbetet börjar med att de fyllda vaxkakorna tas ur kupan, täckvaxen tas av också sätter man ramarna i slungan så honungen rinner ur. Där efter silas honungen i tre omgångar och sen får den vila innan det är dags för att ympa eller att röra den.… Read More »Från kupa till burk

Indien

  • Nils 
I Indien närmare bestämt i Goa fick Sofi möjligheten att besöka en bi-odling. Det var riktigt spännande. Kuporna var mycket mindre än våra kupor här hemma. Bina var lugna och snälla. /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Vax

  • Nils 
Vinterarbetet rullar på i maklig takt. Nils har köpt in en vax-smältare till projektet så han smälter vax på kvällarna och det luktar ljuvligt. Vi har även köpt in en ny kupa så vi kan göra avläggare till våren. /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Lagstiftning och bestämmelser

  • Nils 
All biodling, alltså även som fritidssysselsättning, omfattas av lagstiftning och bestämmelser. Funderar du på att bli biodlare har du en del regler att följa. Dessa har tillkommit för att vi gemensamt behöver hålla en del allvarliga sjukdomar borta. Läs mer om regler och förordningar på Länsstyrelsens hemsida. Där kan du också se en karta över Skånes 63 biodlingsdistrikt,  och för varje distrikt ansvarar en bitillsynare som besiktigar bin inför flytt och undersöker… Read More »Lagstiftning och bestämmelser

Bieffekten

  • Nils 
Sommarkvällarna är redan här med värme och långsamma solnedgångar och det känns kanske inte riktigt rätt att bänka sig framför teven. Ikväll visar dock SVT ett program om bin, Bieffekten, som säkert är sevärt. Allt ljus på bina! Vi har också fått senaste numret av Biodlarna i brevlådan, tidningen från Sveriges Biodlares Riksförbund där vi i ledaren kan läsa att: “all biverksamhet i Sverige får nöja sig med 5,3 miljoner,… Read More »Bieffekten

Ny slunga – till den amerikanska honungen

  • Nils 
Det låter kanske lite magstarkt att slunga och sätta i sig honung från bisamhällen som smittats av amerikansk yngelröta, men sanningen är att honungen härifrån inte är farlig. De eventuella mikroskopiskt små sporer som eventuellt finns i honungen är inte farliga för människan, bara för biet. Det är ju inte så att det finns ruttna yngel i honungen 🙂 utan de har hittats i yngelrummet och det ligger en bra… Read More »Ny slunga – till den amerikanska honungen

Yngelröta… igen…

  • Nils 
Trist, trist, trist! De villaägare som i våras tog över sex av våra samhällen har tyvärr drabbats av den amerikanska yngelrötan. Det gäller två bigårdar som står i var sin stadsdel i Hässleholm, men uppenbarligen inom räckhåll för det samhälle som är källan (men den är så vitt vi vet inte lokaliserad ännu) och i varje gård har ett samhälle drabbats. Det rör sig inte om några stora utbrott, enbart några celler på… Read More »Yngelröta… igen…

Amerikansk yngelröta

  • Nils 
Bikupor i Hässleholm har tyvärr drabbats av amerikansk yngelröta. Det är en mycket aggressiv sjukdom som sprider sig snabbt mellan bigårdarna. Alla samhällen som befinner sig på 3 km avstånd från smittkällan undersöks av bitillsynaren för att hen ska kunna konstatera om samhället är smittat eller inte. Det hela är mycket ledsamt för de av våra biodlarvänner som nu tvingas destruera sina samhällen, för något annat alternativ finns inte när det gäller amerikansk yngelröta. Adopt a bees bigårdar verkar… Read More »Amerikansk yngelröta

Rädda humlor och bin i din omgivning!

Din hjälp behövs! Följ länken nedan och få konkreta tips om hur vi tillsammans kan göra miljön vänligare för våra pollinerande insekter. Rädda humlor och bin i din omgivning! /Stina Adopt a bee – Get honey for free!