Allmänt

Vi ses på Hovdala

På söndag 22 september kl 11-16 kan ni träffa oss på Hovdala skördefest utanför Hässleholm, föredrag kl 12!

Bli ett bin

Snart kommer spelet där du kan vara ett bin. Läs mer här.

Pollineringsfilmen

Kanske den snyggaste filmen om pollinering som någonsin är gjord, gammal men bra. Se här.

Långkägelbi

  • Nils 
DAGENS BI: Coelioxys elongata saknar pollensamlingshår. Honan har en påtagligt konisk, bakåt jämnt avsmalnande bakkropp som ofta är utdragen i en platt spets. Litad som livskraftig forekomst i Sverige. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/cc by 4.0

Ullbi

  • Nils 
DAGENS BI: Småullbi är polylektisk dvs. kan samla pollen från olika växtfamiljer, men har ändå en stark förkärlek för käringtand Lotus corniculatus. Hanarna patrullerar gärna över blommande käringtand. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Mysksmalbi

  • Nils 
DAGENS BI: Mysksmalbi besöker en mängd olika blommor, särskilt vanlig i fibblor och maskrosor. Lasioglossum calceatum är vanlig i större delen av landet med spridda fynd i Norrland. Flera drottning kan dela på ett bo. Första kullen, när arten lever socialt, innehåller förutom arbetare ibland en liten andel hanar. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Blodbi

  • Nils 
DAGENS BI: Likt alla blodbin är honan boparasit. Hon bygger inga egna bon, utan lägger sina ägg i bon av andra bin. Sphecodes ferruginatus finns över större delen av Götaland och Svealand samt i Norrland främst i den östra delen. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Svärm nummer två

  • Nils 
Har kollat med räddningstjänst om dom kan hjälpa till här. Går inte att klättra upp till svärmen. Rädda bina – eller biodlaren, vi får se vad som händer?

Ljunggökbi

  • Nils 
DAGENS BI: Ljunggökbi finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust och inland upp till Norrbotten. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer. Nomada rufipes är rödlistad i Tyskland. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/CC BY 4.0