Nils

Chilensk kraftpaket

  • Nils 
DAGENS BI: Caupolcana fulvicollis är ett chilensk korttungebi. De lever i områdena Coquimbo og Maule. De är mellan 23 till 25 millimeter. Stor och vacker!  NB! alla bin ni sett hitills finns i Norden.

Första svärmen fångad

  • Nils 
I fredags gick svärmlarmet. Ca 10 000 bin fastnade i ett päronträd i en av bigårdarna. Vi skakade ner de i en papplåda och sedan därifrån över till en låda ovanpå ett drottninglöst samhälle. Kan bli ett bra nytt samhälle.

Panser

  • Nils 
DAGENS BI: Bandpansarbi är ett solitärt bi (icke samhällsbildande). Stelis punctulatissima på latin. Kallas även storpansarbi. Flyger främst till korgblommiga växter, som exempelvis stånds, röllika, vägtistel, strandloppört och hökfibblor. FOTO: NINA/Frode Ødegaard

Håriga ben

  • Nils 
DAGENS BI: Praktbyxbiet är ett stort bi med håriga bakben. Gräver bo i sand. Finns längs kusten. Ett sommarbi. Var rödlistat i 2015, men inte i dag.  

Liknar getingen

  • Nils 
DAGENS BI: Storullbi (Anthidium manicatum) är ett solitärt bi. Förekommer i parker, trädgårdar, skogsbryn och gles lövskog, sluttningar, sand- och lertag. De gula fläckarna på sidorna, gör att den liknar getingen.  

Fäbodbi

  • Nils 
DAGENS BI: Fåbodbi bor gärna i gammalt timmer och död ved som ligger i solen. Gillar korgväxter. FOTO: Artsdatabanken/NINA/F. Ødegaard

Största biet

  • Nils 
DAGENS BI: Dånpelsbi är större enn humlan, på norska kallas den för Humlepelsbie (Anthophora furcata) . Den är ca 11-12 mm. Flyger på kransblommiga växter (bl.a. kryddväxter). FOTO: Artsdatabanken/NINA/Arnstein Staverløkk

Sol och blåklockor

  • Nils 
DAGENS BI: Kanske inte så vacker, men sällsynt och går endast på blåklockor, Klocksolbi (Dufourea inermis). Arten är mycket lik Ängsolbi (Dufourea dentiventris). FOTO: Artsdatabanken/NINA/Arnstein Staverløkk

Blodbin

  • Nils 
Blodbin är kleptoparasiter på andra bin som smalbin, bandbin, sandbin eller sidenbin. De kan också ses nektarsökande på blommor. Finnes bland annat i Skandinavien. FOTO: Artsdatabanken/NINA

Metallbin

  • Nils 
DAGENS BI: Det australienska biet Ctenocolletes smaragdinus blev upptäckt i 1886. FOTO: YORK UNIV.