Nils

Blodbi

  • Nils 
DAGENS BI: Likt alla blodbin är honan boparasit. Hon bygger inga egna bon, utan lägger sina ägg i bon av andra bin. Sphecodes ferruginatus finns över större delen av Götaland och Svealand samt i Norrland främst i den östra delen. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Svärm nummer två

  • Nils 
Har kollat med räddningstjänst om dom kan hjälpa till här. Går inte att klättra upp till svärmen. Rädda bina – eller biodlaren, vi får se vad som händer?

Ljunggökbi

  • Nils 
DAGENS BI: Ljunggökbi finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust och inland upp till Norrbotten. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer. Nomada rufipes är rödlistad i Tyskland. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/CC BY 4.0

Trygghet

  • Nils 
Från ett litet brev som låg i postlådan i dag, tack Gudrun!

Taggad bi

  • Nils 
DAGENS BI: Taggmurarbi (Osima spinulosa) lever i snigelhus längs kusterna, men också i Alperna på upptill 2000 m.o.h. Älskar orkideer. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk

Skogsbi

  • Nils 
DAGENS BI: Skogsbandbiet uppträder i hela landet utom i fjälltrakterna. Nordligaste fyndet är från Kiruna. Detta bi har ett varierat levnadssätt, beroende på klimatet så kan det vara både solitärt eller samhällsbildande. FOTO: NINA/Frode Ødegaard

Lysingbi

  • Nils 
DAGENS BI: Behåringen är lucker och vitaktig på frambröstet, samt på bakkroppen i form av hårfransar. Lysande gulvit behåring på bakskenbenen. Specialiserad på att hämta pollen från lysingsläktet, främst strandlysing. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk

Gyllent bi

  • Nils 
DAGENS BI: Gyllengökbi, eller kystvepsebie som det heter på norska och som säger något mera om det här biet. Många misstar biet för en geting. FOTO: NINA / Frode Ødegaard

Långhornsbi

  • Nils 
DAGENS BI: Från maj till juli samlar långhornsbiet in pollen, och då uteslutande från ärtväxter. Solitärbiet Eucera longicornis är kjänd för sina mycket långa antenner.

Rödluvan

  • Nils 
DAGENS BI: Glödsandbi eller rödsandbi (Andrena fulva) tillhör familjen grävbin. Glödsandbiet har röd behåring på ovansidan av kroppen och svart behåring på undersidan och på benen. Gillar vinbär och krusbär. Liknar på rödmurarbi.