Nils

Vi har en vinnare

  • Nils 
Grattis til Pia och Bo i Degeberga som vann 3 kg julhonung!!! Så här gick dragningen till. Vi använde dataverktyg.se/dra-lott för att avgöra vilka som vann.

Kollar insekstsdöden

  • Nils 
Mängden insekter har minskat på ett oroande sätt på flera håll i världen. I media har det kallats ett ”ekologiskt Armageddon”. Men hur allvarligt är det egentligen? SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ska kolla detta, läs mer här.

Oxalsyrabehandling

  • Nils 
Idag droppade vi försiktigt bina med lite oxalsyra (ca 30 ml per kupa) blandat ut med vatten och socker. Detta ska ta bort några av de varroakvalster som tyvärr finns i bisamhällen. Varroan kan förstöra ett bisamhälle. Kvalstret har fått sitt namn efter Marcus Terentius Varro, överbibliotekarien i Rom under Caesar.Det såg bra ut i alle kuporna, massor med bin, mer än det brukar vara. Bina och vi hälsar och… Read More »Oxalsyrabehandling

Neoktinidenes efterföljare lika farlig

  • Nils 
Neoktinider blev förbjudna inom EU i 2018, men användes i andra länder fortfarande. Bekämpningsindustriens nya medel, Sulfoxaflor, har blivit godkänd i över 80 länder. Forskare har hittat bevis på att också detta medel inte är bra för humlor och bin. Läs mer här.

17 000,- för 230 g honung

  • Nils 
Manukahonung är ju bra, frågan är om man hittar nån kund som är villig att betala priset?Läs mer här.

Köp andel – vinn 3 kg honung

  • Nils 
Vi lottar ut en jättestor burk med ca 3 kg honung till en lyckligt lottad andelsägare innan jul! Nu kan ni köpa honungsandelar inför 2020! Så här gör ni: sätt in 340 kr på plusgiro 92 53 56-8 eller Swish 123 154 46 83. Vill ni ge bort som present till någon annan så skicka deras adress til nils@adoptabee.seFrom abroad: Accountnumber 9960 1809253568 • IBAN: SE08 9500 0099 6018 0925… Read More »Köp andel – vinn 3 kg honung

Lyssnar på bina

  • Nils 
Aerial är biodlare och blind, genom att lyssna på bina vet hon vad hon ska göra. Läs mer här.

Långkägelbi

  • Nils 
DAGENS BI: Coelioxys elongata saknar pollensamlingshår. Honan har en påtagligt konisk, bakåt jämnt avsmalnande bakkropp som ofta är utdragen i en platt spets. Litad som livskraftig forekomst i Sverige. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/cc by 4.0

Ullbi

  • Nils 
DAGENS BI: Småullbi är polylektisk dvs. kan samla pollen från olika växtfamiljer, men har ändå en stark förkärlek för käringtand Lotus corniculatus. Hanarna patrullerar gärna över blommande käringtand. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Mysksmalbi

  • Nils 
DAGENS BI: Mysksmalbi besöker en mängd olika blommor, särskilt vanlig i fibblor och maskrosor. Lasioglossum calceatum är vanlig i större delen av landet med spridda fynd i Norrland. Flera drottning kan dela på ett bo. Första kullen, när arten lever socialt, innehåller förutom arbetare ibland en liten andel hanar. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0