Nils

Neoktinidenes efterföljare lika farlig

  • Nils 
Neoktinider blev förbjudna inom EU i 2018, men användes i andra länder fortfarande. Bekämpningsindustriens nya medel, Sulfoxaflor, har blivit godkänd i över 80 länder. Forskare har hittat bevis på att också detta medel inte är bra för humlor och bin. Läs mer här.

17 000,- för 230 g honung

  • Nils 
Manukahonung är ju bra, frågan är om man hittar nån kund som är villig att betala priset?Läs mer här.

Köp andel – vinn 3 kg honung

  • Nils 
Vi lottar ut en jättestor burk med ca 3 kg honung till en lyckligt lottad andelsägare innan jul! Nu kan ni köpa honungsandelar inför 2020! Så här gör ni: sätt in 340 kr på plusgiro 92 53 56-8 eller Swish 123 154 46 83. Vill ni ge bort som present till någon annan så skicka deras adress til nils@adoptabee.seFrom abroad: Accountnumber 9960 1809253568 • IBAN: SE08 9500 0099 6018 0925… Read More »Köp andel – vinn 3 kg honung

Lyssnar på bina

  • Nils 
Aerial är biodlare och blind, genom att lyssna på bina vet hon vad hon ska göra. Läs mer här.

Långkägelbi

  • Nils 
DAGENS BI: Coelioxys elongata saknar pollensamlingshår. Honan har en påtagligt konisk, bakåt jämnt avsmalnande bakkropp som ofta är utdragen i en platt spets. Litad som livskraftig forekomst i Sverige. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/cc by 4.0

Ullbi

  • Nils 
DAGENS BI: Småullbi är polylektisk dvs. kan samla pollen från olika växtfamiljer, men har ändå en stark förkärlek för käringtand Lotus corniculatus. Hanarna patrullerar gärna över blommande käringtand. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Mysksmalbi

  • Nils 
DAGENS BI: Mysksmalbi besöker en mängd olika blommor, särskilt vanlig i fibblor och maskrosor. Lasioglossum calceatum är vanlig i större delen av landet med spridda fynd i Norrland. Flera drottning kan dela på ett bo. Första kullen, när arten lever socialt, innehåller förutom arbetare ibland en liten andel hanar. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Blodbi

  • Nils 
DAGENS BI: Likt alla blodbin är honan boparasit. Hon bygger inga egna bon, utan lägger sina ägg i bon av andra bin. Sphecodes ferruginatus finns över större delen av Götaland och Svealand samt i Norrland främst i den östra delen. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Svärm nummer två

  • Nils 
Har kollat med räddningstjänst om dom kan hjälpa till här. Går inte att klättra upp till svärmen. Rädda bina – eller biodlaren, vi får se vad som händer?

Ljunggökbi

  • Nils 
DAGENS BI: Ljunggökbi finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust och inland upp till Norrbotten. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer. Nomada rufipes är rödlistad i Tyskland. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/CC BY 4.0