Barn kan lära av bin

  • Nils 

I en artikel i The Conversation säger flera forskare att sättet bin lär sig siffror på kan användas att lära barn matematik, läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.