Sverige störste och minsta bisläkter

  • Nils 

Vilka bin finns det flest av i Sverige? Jo, sandbin. Hela 59 olika arter. Det upptäctes först i 2019! Honungsbin har vi fyra olika varianter av i Sverige. Fibbelbin finns det bara två av. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.