Sojabönor istället för bin

  • Nils 

I Amazonas får skogen vika för sojaodlingar. Honungsbin, och högst sannolikt vilda bin, som finns här överlever inte. Historia från Naturvårdsföreningen, klicka här. Mer om varför sojaodling inte är så bra här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.