Ullbi

  • Nils 

DAGENS BI: Småullbi är polylektisk dvs. kan samla pollen från olika växtfamiljer, men har ändå en stark förkärlek för käringtand Lotus corniculatus. Hanarna patrullerar gärna över blommande käringtand. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.