Liknar getingen

  • Nils 

DAGENS BI: Storullbi (Anthidium manicatum) är ett solitärt bi. Förekommer i parker, trädgårdar, skogsbryn och gles lövskog, sluttningar, sand- och lertag. De gula fläckarna på sidorna, gör att den liknar getingen.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.