Skogsbi

  • Nils 

DAGENS BI: Skogsbandbiet uppträder i hela landet utom i fjälltrakterna. Nordligaste fyndet är från Kiruna. Detta bi har ett varierat levnadssätt, beroende på klimatet så kan det vara både solitärt eller samhällsbildande. FOTO: NINA/Frode Ødegaard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.