Rödluvan

  • Nils 

DAGENS BI: Glödsandbi eller rödsandbi (Andrena fulva) tillhör familjen grävbin. Glödsandbiet har röd behåring på ovansidan av kroppen och svart behåring på undersidan och på benen. Gillar vinbär och krusbär. Liknar på rödmurarbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.