Panser

  • Nils 

DAGENS BI: Bandpansarbi är ett solitärt bi (icke samhällsbildande). Stelis punctulatissima på latin. Kallas även storpansarbi. Flyger främst till korgblommiga växter, som exempelvis stånds, röllika, vägtistel, strandloppört och hökfibblor. FOTO: NINA/Frode Ødegaard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.