Mysksmalbi

  • Nils 

DAGENS BI: Mysksmalbi besöker en mängd olika blommor, särskilt vanlig i fibblor och maskrosor. Lasioglossum calceatum är vanlig i större delen av landet med spridda fynd i Norrland. Flera drottning kan dela på ett bo. Första kullen, när arten lever socialt, innehåller förutom arbetare ibland en liten andel hanar. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.