Ljunggökbi

  • Nils 

DAGENS BI: Ljunggökbi finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust och inland upp till Norrbotten. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer. Nomada rufipes är rödlistad i Tyskland. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/CC BY 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.