Långhornsbi

  • Nils 

DAGENS BI: Från maj till juli samlar långhornsbiet in pollen, och då uteslutande från ärtväxter. Solitärbiet Eucera longicornis är kjänd för sina mycket långa antenner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.