Blodbi

  • Nils 

DAGENS BI: Likt alla blodbin är honan boparasit. Hon bygger inga egna bon, utan lägger sina ägg i bon av andra bin. Sphecodes ferruginatus finns över större delen av Götaland och Svealand samt i Norrland främst i den östra delen. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.