2016

  • Nils 

Vi hoppas att andelshonungen som skickats börjar att komma fram till rätt ställe. Sofi kommer att vara på resandefot med skolan under några veckor så vi har begränsad möjlighet att svara på mail och frågor om det skulle vara något.

I mitten av november när hemsidan uppdaterats kommer vi att börja sälja andelar för 2016 och då hoppas vi att du vill hänga med oss.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.