Vildbin

I Sverige finns det 290 arter av vildbin varav 40 är humlor.  Bin delas upp i två huvudgrupper – solitära bin och sociala bin. Solitära bin lever ensamma och sociala i grupp.

Merparten av vildbina är rödlistade och riskerar utrotning. Ett av problemen för de vilda bina är att de har svårt att hitta ställen att bo.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.