Binas roll

Här kommer en länk till forskning om binas betydelse för att minska spridningen av vissa sjuksommar. Läs här!

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.