Varför minskar antalet pollinatörer?

  • Nils 

Det finns en mängd olika anledningar och teorier kring varför antalet pollinatörer minskar. Här är några av förklaringarna:

  • Användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket
  • Pollinatörernas livsutrymmen minskar
  • Mångfalden av nektargivande växter har blivit sämre
  • Försämrat immunförsvar och sjukdommar

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.