Pollinering

  • Nils 

Om du någon gång tvekat på varför bin och insekter är viktiga så kommer här lite info:

Pollinering är en livsviktig ekosystemtjänst.

Enligt Jordbruksverket var det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige år 2009 mellan 189-325 miljarder kronor. Till det tillkommer värdet av alla vilda växter som också pollineras tex hallon och blåbär.

Globalt är ungefär en tredjedel av det vi äter pollinerat av insekter.

90 % av det C-vitamin som vi människor får i oss är från grödor som är pollinerade av insekter.

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.