Oxalsyra och vaxsmältning

  • Nils 

Det drar ihop sig till oxalsyrabehandling och vaxsmältning. Oxalsyran droppar vi ner, 30 ml/samhälle, på bina där de sitter mellan ramarna. Det är en del i vår miljövänliga varroabekämpning. Det har varit så varm i höst att det antagligen fortfarande finns yngel kvar i kuporna, och in i yngelcellerna når inte syran. Skulle det finnas varroa kvar fram på vårkanten kan det vara läge för en myrsyrebehandling då för att optimera förutsättningarna för bina. Allt helt miljövänligt! Ekologisk bekämpning :).
Vill ni vara med om proceduren så sker den om en vecka, söndag 9 november.

Vaxsmältningen närmar sig också, men eftersom detta sker utomhus och det fortfarande är hyfsat många plusgrader ute så får vi avvakta lite. Det handlar om att smälta ner gammalt vax som sitter i ramarna och vi har några sådana ramar att hantera. Bina lockas till det smälta vaxet eftersom det finns honungsrester kvar, och det känner bina tydligt om de är i närheten. Har man otur kan man plötsligt ha hundratusentals bin mitt i hanteringen. Bina klarar av att flyga när det är runt tio grader, helst vill de ha över fjorton. När temperaturen sjunker under sju grader kan de inte flyga för då stelnar deras vingar.

Stina
Adopt a bee – get honey for free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.