Lagstiftning och bestämmelser

  • Nils 

All biodling, alltså även som fritidssysselsättning, omfattas av lagstiftning och bestämmelser. Funderar du på att bli biodlare har du en del regler att följa. Dessa har tillkommit för att vi gemensamt behöver hålla en del allvarliga sjukdomar borta.

Läs mer om regler och förordningar på Länsstyrelsens hemsida.

Där kan du också se en karta över Skånes 63 biodlingsdistrikt,  och för varje distrikt ansvarar en bitillsynare som besiktigar bin inför flytt och undersöker bin som misstänks vara sjuka. I Hässleholm råder just nu flyttförbud utanför områdets gränser eftersom flera fall av amerikansk yngelröta upptäcktes här tidigare i somras.

Så här i mitten av juli är det tämligen lugnt i bigården och arbetet koncentreras på vaxhantering. Vi smälter ner årets täckvax och försöker få det så rent som möjligt. Att sila det genom en nylonstrumpa är senaste tipset vi fått! 🙂 så det tänker vi prova i veckan. I helgen är det dags för polleninsamling till den EU-undersökning vi deltar i, och då ska vi också inviga vår nya pollentork.

Pollen på burk - inte torkat så den åt vi upp direkt själva - till frukostfilen :)

Pollen på burk – inte torkat så den åt vi upp direkt – till frukostfilen 🙂

/Stina
Adopt a bee – get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.