Mail till våra andelsägare

Nedan stående text mailas ut till alla andelsägare idag. Har du inte fått den så hör av dig!

Hej Adopt-a-bee-fadder!

Bisäsongen är igång för fullt och vi har massor att berätta, men först och främst stort tack för ert stöd. Utan er hade vi inte haft Adopt a Bee. Ert stöd betyder allt för oss!

Bina

I höstas invintrade vi elva samhällen. Alla dessa överlevde vintern vilket betyder att vi haft 100 procents överlevnad under alla våra säsonger. Dessvärre har Hässleholmsområdet under våren drabbats av ett utbrott av amerikansk yngelröta vilket är en sjukdom som drabbar larverna i kupan. Det är mycket allvarlig och allt material i de sjuka kuporna samt bina måste brännas. Två av våra samhällen har visat sig vara smittade så det fanns inget annat att göra än destruktion. Vi ersätter dessa under sommaren för att täcka upp för förlusten.

Hittills har vi kunnat göra en avläggare från Matilda för att ersätta de förlorade samhällena och vi hoppas att vi kan göra några till under sommaren. Gör man avläggare blir honungsskörden lite mindre eftersom bina behöver behålla en del för att kunna bygga ett starkt samhälle, men vi räknar med att vi ändå får in tillräckligt med honung till er andelsägare. Första slungningen blir veckan efter midsommar.

Nytt för i år är även att två av våra ursprungliga trädgårdsägare, som har haft våra kupor i sina trädgårdar sedan vi startade år 2012, har gått biodlarutbildning under vintern och nu tar över skötseln av sina kupor. Vi har således nått vårt mål med att fler ska bli biodlare.

Pollen

En annan nyhet är att vi är med i ett internationellt pollenprojekt. Det är ett EU-projekt med bas i Österrike som undersöker om bin med bättre pollentillgång klarar vintrarna bättre. Med jämna mellanrum samlar vi alltså in pollen, som vi undersöker och skickar sedan in uppgifterna för analys. Vi har alltså införskaffat pollenfällor och vi kommer även att köpa in en pollentork, så till hösten hoppas vi kunna ha lite pollen att sälja. Gott och nyttigt!

Andra aktiviteter

Den 24 maj genomförde vi ett öppet hus i vår lokal. Det var mycket lyckat trots att det regnade lite. Besökarna bjöds på kakor med honung i, fick prova på att rulla vaxljus, gå tipspromenad, samt besöka bina.

Stina har även under våren genomfört en föreläsning på Ljungdala i Hässleholm tillsammans med Hässlehem och Sofi har varit med på Västerdagen i Lund.

Vårens stora händelse är att vi genomfört vårt första skolklassbesök. Vi besökte i ett förstaläge Ljungdalaskolan och träffade en grupp femteklassare. Vi berättade om bin och varför de är så viktiga och veckan därpå kom klassen ut till vår bigård. Det var ett mycket lyckat besök och eleverna fick med sig rullade vaxljus och chokladbollar med honung hem. De besökte även bina och dissekerade vax i jakt på kvalster. Vi har fått mycket fin respons på besöket och vi är också mycket nöjda. Besöket genomfördes i det samarbete med Hässlehem som kommer att fortsätta även nästa år.

Nya andelskort

På grund av förhöjd portoavgift har vi börjat maila ut våra andelskort , så ni själv kan skriva ut dem. De har fått en ny layout som vi själva är nöjda med. Har ni som fått dem förslag på förbättringar får ni gärna höra av er.

Andelsinfo

Det är några få av er som inte har betalt era andelar för i år. Vill ni behålla er del i Adopt a Bee och få ny honung från i år ser vi fram emot en snar inbetalning.

Har du bytt adress under året kan du meddela detta till info@adoptabee.se så att honungen levereras till rätt ställe.

Är det någon av er andelsägare utanför Skåne som kan hämta eller få sin honung hämtad, så får ni även gärna höra av er så kan vi kanske spara en och annan portokostnad.

För andelsägare i Hässleholm, Lund och Malmö räknar vi med att ha platser för avhämtning, precis som förra året. Mer info om detta kommer när honungen väl är burkad och klar.

Trevlig sommar! 

Med vänlig hälsning,

Stina, Sofi och bina

Adopt a bee

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.