Yngelröta… igen…

  • Nils 

Trist, trist, trist! De villaägare som i våras tog över sex av våra samhällen har tyvärr drabbats av den amerikanska yngelrötan. Det gäller två bigårdar som står i var sin stadsdel i Hässleholm, men uppenbarligen inom räckhåll för det samhälle som är källan (men den är så vitt vi vet inte lokaliserad ännu) och i varje gård har ett samhälle drabbats. Det rör sig inte om några stora utbrott, enbart några celler på några ramar, men det är mycket beklagligt. Samhällena har tidigare i veckan granskats av bitillsynsman och stängts.

Det hela är synnerligen ledsamt för de som drabbas. De ska nu ta död på bina och destruera en stor del av materialet. Honungen får man ta vara på om man vill. Den kan man slunga, och det samhälle som vi tittade på hade ju redan dragit in över 20 kg honung. De eventuella sporer som finns är inte skadliga för människan. Det är mycket farligare att dricka lightsaft eller äta sega råttor. Bina från honungslådorna rister man ner i yngellådorna så att alla bin från det smittade samhället befinner sig på samma plats. Sedan häller man bensin på bina och då dör de av ångorna. Därefter ska bin samt ramar brännas. De slungade ramarna samt det urslungade vaxet bränner man också. Djur och material för tusentals kronor går om intet här. Per samhälle. Lådor kan gudskelov rengöras och återanvändas. De ska man tvätta i soda och flamma med gasolbrännare.

Jordbruksverkets hemsida hittar du mer information.

Det här är ett rejält bakslag, men vi ger oss inte. Vi ger oss aldrig.
Det kunde varit värre. Vi kunde haft fler smittade kupor i bigårdarna. Vår devis är – håll fast och fördjupa. Det gäller även mycket annat i livet. Ett par amerikanska yngelrötor stoppar oss inte. Vi lär oss av erfarenheten och går vidare. Vi bistår de som drabbats, delar samhällen vi har, gör nya avläggare, och pytsar ut nya bin och nya kupor.

/Stina

Adopt a bee – get honey for free!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.