Ny slunga – till den amerikanska honungen

  • Nils 

Det låter kanske lite magstarkt att slunga och sätta i sig honung från bisamhällen som smittats av amerikansk yngelröta, men sanningen är att honungen härifrån inte är farlig.

De eventuella mikroskopiskt små sporer som eventuellt finns i honungen är inte farliga för människan, bara för biet. Det är ju inte så att det finns ruttna yngel i honungen 🙂 utan de har hittats i yngelrummet och det ligger en bra bit från binas honungsförråd. Det är dessutom så i de fall som vi känner till, att bara några celler hittats. Det är alltså inte fråga om några större utbrott.

Vi har nu köpt in en mindre slunga, handvevad, för att kunna ge de biodlare som drabbas möjlighet att slunga sin honung. Det kan ju röra sig om 20-40 kilo som i annat fall skulle behöva förstöras. Det är nämligen inte helt riskfritt att slunga smittat material i samma slunga som man sedan använder till friskt material. Sporer som sitter på en honungsram kan överleva i slungan och sen sätta sig på en ny ram, som sedan hamnar i en frisk bigård och därifrån sprider smittan vidare. Vi vill därför inte slunga smittade ramar i vår slunga utan har nu införskaffat en ny söt liten röd historia. Idag invigde vi den tillsammans med två biodlarkollegor vars ena samhälle tyvärr drabbats.  Nu kan de i alla fall njuta av honungen. De flesta honungscellerna var öppna och honungen höll 21 procent vattenhalt och därför hamnar den i frysen, för att att den inte ska jäsa. Den var mycket god! 🙂

Vi har alltså valt att helt separera hanteringen av ramar från smittade samhällen. De har fått en helt egen slunga, i en helt egen lokal, och helt egna verktyg. Skulle nu utbrottet bli värre, och fler samhällen drabbas, finns det trots allt möjlighet att ta tillvara honungen.

Ni som nu eventuellt har bigårdar som drabbas men som i alla fall vill ta till vara honungen är välkomna att slunga hos oss. Sprid gärna infon om denna möjlighet till era biodlarvänner.

Stina

Adopt a bee – get honey for free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.