Amerikansk yngelröta

  • Nils 

Bikupor i Hässleholm har tyvärr drabbats av amerikansk yngelröta. Det är en mycket aggressiv sjukdom som sprider sig snabbt mellan bigårdarna. Alla samhällen som befinner sig på 3 km avstånd från smittkällan undersöks av bitillsynaren för att hen ska kunna konstatera om samhället är smittat eller inte. Det hela är mycket ledsamt för de av våra biodlarvänner som nu tvingas destruera sina samhällen, för något annat alternativ finns inte när det gäller amerikansk yngelröta. Adopt a bees bigårdar verkar ligga utanför den aktuella radien men vi är ändå extra observanta just nu.

Läs mer om amerikansk yngelröta här.

Vid veckans koll av kuporna såg det ut som om vi saknar en drottning, eller i alla fall en drottning som lägger ägg. Det är ont om yngelceller i samhället. Det rör sig om den drottning som svärmade 2012 i Djupadalsparken, Alice, och som nu (om hon finns kvar)är vår äldsta, från 2011. Vi skulle egentligen bytt ut henne ifjor men beställde tyvärr för få drottningar då och lät detta samhälle vänta tills i år.

På torsdag, i samband med skolklassbesöket, ska vi göra ett nytt försök att se om hon är där.

Den här hobbyn bjuder allt som oftast på överraskningar men i jämförelse med den grasserande rötan är en abdikerande drottning ett relativt enkelt problem att lösa. Hoppas vi.

Allt gott till dig!
Stina

Adopt a bee – get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.