Undersökning av pollenvariationen kring bigården

  • Nils 

Adopt a bee ska vara med i ett internationellt projekt som går ut på att undersöka pollenvariationen kring bigården. Detta är vi mycket stolta över.

Syftet med projektet, som kallas C.S.I. Pollen (Citizen Scientist Investigation on pollen diversity forage available to honey bees), är att:

·      identifiera områden med hög respektive låg variation av pollen

·      ta reda på årstidsvariationerna beträffande olika pollenkällor som är tillgänglig för bin

·      jämföra tillgång på pollen i olika miljöer.

Den praktiska delen av arbetet går ut på att vi sätter pollen fällor på tre av våra kupor. Vid vissa datum tar vi in pollen från kuporna som sen ska undersökas. Det är Stina som kommer att vara ansvarig för projektet från vår sida. Hon kommer uppdatera er mer när arbetet är i gång. Pollen fällorna köpte vi i helgen.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.