Bisamhället

  • Nils 

Bin finns över hela världen och det finns tusentals arter. Vissa kallas solitära bin och de lever ensamma andra är sociala bin och de lever i samhällen. I ett bisamhälle finns tre sorters vuxna bin:

  • 1 Drottning som även kan kallas för visen
  • Arbetsbin som är honor
  • Drönarna som är män

utöver de vuxna bina finns i kupan ägg, yngel och puppor.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.