1 miljon ton…

  • Nils 

så mycket honung produceras årligen världen över.  Sverige importerar mycket av den honung som äts här. Det är en trend som behöver vändas. Vi behöver fler bin.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.