Våra bikupor

  • Nils 

I april vaknade våra bin till en andra säsong med oss. Det har varit en händelserik och lärorik tid, och så här inför nyår passar vi på att summera.

I våras hade vi elva kupor utplacerade på olika ställen i centrala Hässleholm. Om du klickar på fliken ‘kupor’ här på hemsidan och letar dig fram till just dina bin kan du läsa en kort sammanfattning om vad som hänt i  bisamhället i år.

Gäddastorp har vi under säsongen haft två samhällen – Elsa och Ebba. Elsa står kvar i sin ursprungliga trädgård och har fått en ny, odlad drottning, medan Ebba har fått flytta från kolonin och ut i skogen. Från Ebba tog vi två avläggare under sommaren och även detta samhälle har fått ny, odlad drottning. Drottningarna behöver bytas ut ungefär vart annat år så samhället håller sig piggt och friskt. De två små avläggarna, på sammanlagt tio ramar, gav vi bort till en biodlare i Farstorp, vars bin dog förra säsongen, och vi hoppas att de frodas och mår bra.

I stället står nu Agnes tillsammans med Elsa i en privat trädgård på Gäddastorp. Agnes fick vi 2012 och samhället har hittills bott i skogen. Detta samhälle har i år själv dragit upp en ny drottning, sedan vi flyttat den ursprungliga till en avläggare, ett nystartat samhälle. Agnes och Elsa kommer att skötas om av villaägaren som beslutat sig för att påbörja biodlarkurs. Jätteroligt, tycker vi!

En av anledningarna till omflyttningen är att nya biodlare ska få ta hand om de snällaste samhällena. Det är viss skillnad på hur bina beter sig. En del bin bryr sig inte om oss alls, utan fortsätter med sitt, medan andra samhällen är stingsligare och mer aggressiva. Deras vaktbin flyger upp och surrar runt och sätter sig ibland på händer och armar. En annan anledning till omflyttning är den allergi som Stina visat sig ha, men mer om den i kommande inläggg.

Djupadalsparken har vi haft fyra samhällen, uppdelade på två trädgårdar. Vi har fortfarande en kvartett i parken, men nu står kuporna tillsammans i en och samma trädgård och även denne villaägare tar själv över skötseln. Vi är mycket glada för detta!

Även här har vi ändrat om ordningen lite grand. Valborg har fått flytta hit från Skogen. Samhället var drottninglöst i april men räddades med yngel från Agnes tidigt på säsongen. Pauline, det samhälle som svärmade 2012 och själv drog upp en ny drottning, står kvar här och det gör även Maggie och Maria. Maggie var försvagat efter vintern men fick ny, odlad drottning och växte till sig igen. Maria drog själv upp en ny drottning under säsongen.

Den tredje bigården har vi hemma i Skogen och där har vi Matilda, den lilla svärmen vi fick från Norra Strö 2012. Den har nu ny, odlad drottning och blir förhoppningsvis mindre aggressiv nästa säsong. Hör bor nu också Ebba, se ovan och Alice, som är vår egen svärm från 2012 (alltså från Pauline). I detta samhälle fanns det gott om viseceller i somras så vet inte om det har ny drottning eller om det forfarande är den första från 2012 som regerar. Hon är i så fall från 2011 och behöver bytas ut nästa sommar. I Skogen bor också ett nytt litet samhälle. Det är en avläggare som vi gjort genom att flytta Agnes-drottningen (från 2012) till ett nytt samhälle.

Anna-Brita och Edla, två av våra ursprungliga samhällen, hängde tyvärr inte med hela säsongen. Samhällena saknade drottning sent på sommaren och gick inte att rädda till invintring. Från Edla hann vi dock ta en avläggare som vi skickade vidare till biodlare i kommunen. Vår egen lilla avläggare, som nu står i skogen, får därför heta Anna-Brita.  Om vi får möjlighet att utöka under 2014 kommer första nya samhället att heta Edla.

Vi hoppas nu att dessa tio samhällen är en starkt startfält inför 2014:

Gäddastorp: Elsa och Agnes

Djupadal: Valborg, Pauline, Maggie, Maria

Skogen: Matilda, Ebba, Alice, Anna-Brita

/Sofi och Stina

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.