Vaxmal

  • Nils 

Tidigare i våras hittade vi en låda vars vaxramar var angripna av vaxmal. Det var ramar som vi inte kunde smälta ner i fjor eftersom vi inte hade plats i bilen för mer än de sjuttio ramar som vi faktiskt smälte ner och fick sanerade tillbaka. Dessa ramar förses sedan med nytt ljust vax och kan åter användas. Det är viktigt att smälta ner gammalt vax och ersätta det med nytt. På så vis förhindras sjukdomsspridning. Nu hittade vi tyvärr en låda till.

Vaxmalen förstör vaxet och ramarna måste saneras. Det skadade vaxet har nu fraktats till Sösdala Bf och deras smältstation. I höst får vi tomma, rena ramar tillbaka.

Ett sätt att undvika angrepp är att lägga en wettextrasa med ättikslösning mellan lådorna. Det ska vi göra om vi får lådor med utbyggt vax som vi behöver vinterförvara. Ett annat sätt är att lägga malört mellan lådorna.

Vid vinterförvaring är det också viktigt att det är mustätt men ventilerat i lådorna och under varje lådstapel bör det därför finnas en botten, med flusteröppning som är stängd med perforerad metallskena, så att varken möss eller liknande skadedjur kommer åt vaxet. Ännu en investerting alltså, fem nya bottnar till våra vinterstaplar.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.