Spekulationer kring bidöden

Tänkbara orsaker till bidöden kan vara:

  • Varroa destructor som sprider virus som dödar bina.
  • Bekämpningsmedel från jordbruket så kallade insekticider främst neonikotinoiderna.
  • Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner.
  • Stress
  • Andra bisjukdomar tex nosema

Men som sagt finns inget tydligt svar. Dessa faktorer kan även samverka på olika sätt och försvaga samhällena.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

1 thought on “Spekulationer kring bidöden”

  1. Jag är biodlare sen 40 år tillbaka. Har varit bitillsyningsman . Det som händer med bina sen några år tillbaka är underligt och skrämmande. Drottningen lägger ägg som valigt men samhället ökar inte i storlek utan snarare minskar. Då jag har som yrke Elektronik o Data har jag lagt märke att trådlösa nätverk ökar hela tiden. Bara i mitt hem finns 2 st trådlösa ratrar till datorer, mobiltelefoner med alla dessa sändarmaster. Elverket har fjärravläsning av elenergin som förbrukas i hemmet. Sammfäligheten har också fjäravläsning av den energi som förbrukas i varige fastighet. Bara i vårat område finns 180 fastigheter. Med andra ord det finns många sändare ca 780 i detta bostadsområde och i hela samhället finns det väldigt många sändare som har tillkommet på senare år. Jag tror att detta har ett starkt samband med att bina inte hittar hem till kupan. Om nu detta har ett samband är det ett mycket större problem för våran existens när våra viktigaste insekter slås ut. Bina har ett stort ekonomisk värde.
    Ingemar bergkvist

Leave a Reply to Ingemar Bergkvist Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.