Apistan

  • Nils 

Vi är ju som sagt ganska nya som biodlare och har mycket kvar att lära. En diskussion som pågår bland biodlare är vilket som är det bästa sättet att behandla Varroa. Ekologiskt eller via medicin? Ett läkemedel är Apistan vilket många är kritiska till och på bipacksedeln till det kan man läsa följande:

“Undvik direktkontakt med hud, mun och ögon. Använd handskar vid hanteringen av remsorna. Tvätta händerna grundligt efter hantering av remsorna. Undvik att röka, dricka eller äta vid hantering av remsorna”

“Medicinen får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. …Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. EXTREMT SKADLIGT för fisk och vattenlevande organismer. Undvik att förorena vattensamlingar, åar och diken med remsor eller tomförpackningar.”

Om det är så farligt för människor och och vattenlevande organismer kan det då vara ofarligt för bina frågar vi oss. Någon som vill utveckla debatten?

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.