SBRs-struktur

  • Nils 

Lokalföreningen: nybörjarkurser, fadderskap, viss vidareutbildning, erfarenhetsutbyte och gemenskap

Distriktet: kursdagar, studieresor, ordförandeträffar för lokalföreningarna, samverkan med närliggande distrikt

Förbundet: vision och mål för SBR, samverkan med andra organisationer, finnas med i arbetet med de förändringar som verkar ligga framför på nationell och EU-nivå.

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.