Apis

  • Nils 

Bin finns i många olika arter. Just släktet Apis kan man säga har fyra olika arter.

  • Apis dorsata: mer känt som det asiatiska jättebiet. Dessa bygger sina bon på en öppen plats tex ett träd där de sen bygger ut sin vaxkaka från en gren.
  • Apis florea: det asiatiska dvärgbiet.
  • Apis cerna: är det asiatiska honungsbiet. Dessa bygger sina bon i skyddade hålrum. Detta biet kan man även odla med.
  • Apis mellifera: honungsbiet. Naturligt så bygger de sina bon i skyddade hålrum. Det är från detta bi många andra raser har vuxit fram. Framförallt många europeiska raser. Denna art är det mest spridda biet.

Dessa fyra går inte att korsa.

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.