Sofina a včely

  • Nils 

är den tjeckiska översättningen på “Sofina och bina” Vi håller nu på att försöka att få titeln på vår bok översatt. Fantastiskt roligt! Ska bli kul att lära sig att uttala det på alla språk också. Gå in och titta under “Sofina and the bees” om du kan hjälpa till med någon översättning :). Stort tack till alla från Empowering European Citizen som hjälper till!

Vår snickare är också på gång. 100 ramar är tillverkade och nu är han på gång med lådorna. Det måste bli vår snart så vi kan sätta ut bina :).

Vi har även fått ett första positivt förhandsbesked från Leader PH. De vill ha in endel kompletterande uppgifter så vi är fortfarande med i matchen. Vi håller på att fixa till svaren på deras frågor nu så fortsätt att hålla tummarna.

Vill ni titta i vår projektplan som vi har lämnat in så finns den här: Projektplan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.