Colony collapse disorder

  • Nils 

Detta är varför vi håller på med bin. Bina måste räddas. Läs och fascineras av siffrorna. CCD är namnet på fenomenet som innebär att hela kolonier av bin plötsligt dör och det måste vi få stopp på. Man vet ännu inte vad det beror på. Dör bina kommer vi få problem att få mat eftersom bina sköter 70 % av all pollinering i världen.

Artikel i The Gurdian som sammanfattar UNEPs rapport: www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/10/globalisation-agriculture-industry-exacerbating-bee-decline?intcmp=122

UNEPs rapport:  www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf

Adopt a bee – Get honey for free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.