Adopt a bee

  • Nils 

Då är Stina och Sofi igång med sitt nya projekt och kul ska det bli. Vår tanke är att vi ska köpa in bikupor, placera dem i folks trädgårdar, låta andra människor köpa andelar i kuporna och sen mot slutet av nästa sommar leverera lokalproducerad honung till våra medlemmar. Projekt är ännu i sin linda men mer info kommer inom kort. Vi har stora planer. Agera lokalt – Tänk globalt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.