Om bin

Bisamhället

  • Nils 
Bin finns över hela världen och det finns tusentals arter. Vissa kallas solitära bin och de lever ensamma andra är sociala bin och de lever i samhällen. I ett bisamhälle finns tre sorters vuxna bin: 1 Drottning som även kan kallas för visen Arbetsbin som är honor Drönarna som är män utöver de vuxna bina finns i kupan ägg, yngel och puppor. /Sofi Adopt a bee – Get honey for… Read More »Bisamhället

Om inte bin finns…

  • Nils 
hade vi fått leva av: Majs Vindpollinerade sädesslag Ris samt bara bära kläder av polyester Inget kaffe eller te till frukost blir det 🙁 Hur kul är det? /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Varför behövs bin?

  • Nils 
Bin är mycket viktiga för vår miljö. De hjälper till med många helt ovärderliga ekosystem tjänster som: Matproduktionen – var tredje tugga du äter är pollinerad av ett bi. Utan bin blir det inga grönsaker och frukter. Även våra djur är beroende av bina eftersom de också äter sådant som bina pollinerat. 76 % av det vi odlar för att äta inom EU är pollinerat av bin. CO2-neutralisering Biologisk mångfald… Read More »Varför behövs bin?

Honung

  • Nils 
YES, honung är bra. Här är några exempel: Människan bygger upp sina proteiner med 20 aminosyror. 13 av dessa finns i honung, däribland fyra essentiella aminosyror som människokroppen inte själv kan tillverka, nämligen fenylalanin, threonin, lysin och valin. Vitaminerna C, B1, B2, B6 och H finns ofta i honung. Kalium, natrium, kalcium, fosfor, svavel, klor och järn och magnesium är några grundämnen som förekommer i honung. /Sofi Adopt a bee –… Read More »Honung

Propolis 2

  • Nils 
Propolis är det kit som bina producerar för att laga saker som gått sönder i kupan och för att täta hål. Propoliset hjälper bina att skydda sig mot bakterier, virus och sjukdomar. Propolis har en mängd positiva egenskaper som gör det intressant ur hälsosynpunkt och det har använts över hela världen inom läkekonsten i tusentals år. Propolis brukar kallas naturens eget penicillin och det sägs bland annat påskynda hudens läkningsprocess.… Read More »Propolis 2

Bin och cancer

  • Nils 
En liten artikel om att bin kan hjälpa till att upptäcka cancer i ett tidigt stadium hos människor. Spännande! Läs mer här! /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!  

Varför bin?

  • Nils 
Utan bin hade det varit svårt att få tag på färsk frukt och grönsaker. Utan bin kommer vi inte klara av att pollinera allt som växer. 74 % av det vi odlar för att äta är pollinerat av bin. Hade vi inte haft bin hade vi stort sett bara haft ris, majs, korn, havre,vete och råg att äta. Bina är även en del av den biologiska mångfalden och de pollinerar… Read More »Varför bin?

Bi-film

  • Nils 
Film gjord av studenter i Stockholm om bidöden – När bina tystnar Mycket sevärd! /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!

Föreläsning om bin

  • Nils 
Fantastisk föreläsning om bin på TED av Marla Spivak. Kolla kolla! Klicka här! /Sofi Adopt a bee – Get honey for free!