Från kupa till burk

Skördetiden är den period på året då vi tar in vår honung. Den brukar att börja kring midsommar och avslutas i slutet av augusti.

Arbetet börjar med att de fyllda vaxkakorna tas ur kupan, täckvaxen tas av också sätter man ramarna i slungan så honungen rinner ur. Där efter silas honungen i tre omgångar och sen får den vila innan det är dags för att ympa eller att röra den. Sist så tappas den i burkar där den får stelna färdigt. När man börjar processen så är det omöjligt att säga hur slutresultatet ska bli.

Vi varken värmer upp eller tillsätter något onaturligt i vår honung för att bevara näringen och smaken så mycket som möjligt. Vi använder heller inte någon antibiotika eller andra mediciner till våra bin förutom naturlig syra.

Ungefär var tionde dag tittar vi till våra bin under högsäsongen. Vi kollar så att drottningen finns kvar och att hon mår bra samt att hon lägger ägg. Vi tittar efter så att inte varroa eller andra sjukdomar får fäste i kupan. Vi kollar så bina har tillräckligt med mat och om det finns tendenser till att de vill svärma.

Nu börjar man längta till att säsongen ska dra igång igen.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

 

Indien

I Indien närmare bestämt i Goa fick Sofi möjligheten att besöka en bi-odling. Det var riktigt spännande. Kuporna var mycket mindre än våra kupor här hemma. Bina var lugna och snälla.

IMG_4862 IMG_4880 FullSizeRender IMG_4889 IMG_4868 IMG_4897 IMG_4858 IMG_4861 IMG_4873

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Vax

Vinterarbetet rullar på i maklig takt. Nils har köpt in en vax-smältare till projektet så han smälter vax på kvällarna och det luktar ljuvligt. Vi har även köpt in en ny kupa så vi kan göra avläggare till våren.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Lagstiftning och bestämmelser

All biodling, alltså även som fritidssysselsättning, omfattas av lagstiftning och bestämmelser. Funderar du på att bli biodlare har du en del regler att följa. Dessa har tillkommit för att vi gemensamt behöver hålla en del allvarliga sjukdomar borta.

Läs mer om regler och förordningar på Länsstyrelsens hemsida.

Där kan du också se en karta över Skånes 63 biodlingsdistrikt,  och för varje distrikt ansvarar en bitillsynare som besiktigar bin inför flytt och undersöker bin som misstänks vara sjuka. I Hässleholm råder just nu flyttförbud utanför områdets gränser eftersom flera fall av amerikansk yngelröta upptäcktes här tidigare i somras.

Så här i mitten av juli är det tämligen lugnt i bigården och arbetet koncentreras på vaxhantering. Vi smälter ner årets täckvax och försöker få det så rent som möjligt. Att sila det genom en nylonstrumpa är senaste tipset vi fått! 🙂 så det tänker vi prova i veckan. I helgen är det dags för polleninsamling till den EU-undersökning vi deltar i, och då ska vi också inviga vår nya pollentork.

Pollen på burk - inte torkat så den åt vi upp direkt själva - till frukostfilen :)

Pollen på burk – inte torkat så den åt vi upp direkt – till frukostfilen 🙂

/Stina
Adopt a bee – get honey for free!

Bieffekten

Sommarkvällarna är redan här med värme och långsamma solnedgångar och det känns kanske inte riktigt rätt att bänka sig framför teven. Ikväll visar dock SVT ett program om bin, Bieffekten, som säkert är sevärt. Allt ljus på bina!

Vi har också fått senaste numret av Biodlarna i brevlådan, tidningen från Sveriges Biodlares Riksförbund där vi i ledaren kan läsa att:

all biverksamhet i Sverige får nöja sig med 5,3 miljoner, för all verksamhet som är så basal för vår matproduktion. Jordbruket får miljarder. Landsbygdsministern lovade 2 miljoner kronor extra, av det blev det inte en krona. I Riksdagen har Eskil Erlandsson fått en skriftlig fråga om varför det blev 0 kronor till bina, trots löftet. Svaret gav oss ingenting, han skyllde på EU. Vi hoppas på det nya EU-parlamentet och nya tag.

För att kompensera för denna minipott med pengar för forskning, projekt och utveckling för bin, har vi engagerat oss i styrelsen tillsammans med Beeforever. Vi ska skaffa pengar på nya sätt som inte är vanliga inom Biodlarna. Vi jobbar också med att utveckla en funktion som heter “Biombudsmannen”, för att skapa trygghet för bina.

Det låter gott och väl!

Engagemanget finns och SBR kommer att lyckas med sina nya satsningar. 🙂 Finns vilja, vinns framgång! Svenska Bin är ett exempel på detta nytänk. Klicka HÄR för att läsa mer om kampanjen. Där kan man också bli bifadder – ett koncept som påminner om vårt, och om Tysklands Deutschland summt. Det är roligt att vi varit med och gått i bräschen för något som nu manifesteras på riksplanet!  🙂

Idén till Adopt a bee fick vi i augusti 2011 och i februari 2012 var vi på distriktet och berättade om våra planer, och nu dyker Svenska Bin upp som ett samarbete mellan många olika aktörer! Jätteroligt!

Trevlig helg! 🙂

Stina

Adopt a bee – get honey for free!

Ny slunga – till den amerikanska honungen

Det låter kanske lite magstarkt att slunga och sätta i sig honung från bisamhällen som smittats av amerikansk yngelröta, men sanningen är att honungen härifrån inte är farlig.

De eventuella mikroskopiskt små sporer som eventuellt finns i honungen är inte farliga för människan, bara för biet. Det är ju inte så att det finns ruttna yngel i honungen 🙂 utan de har hittats i yngelrummet och det ligger en bra bit från binas honungsförråd. Det är dessutom så i de fall som vi känner till, att bara några celler hittats. Det är alltså inte fråga om några större utbrott.

Vi har nu köpt in en mindre slunga, handvevad, för att kunna ge de biodlare som drabbas möjlighet att slunga sin honung. Det kan ju röra sig om 20-40 kilo som i annat fall skulle behöva förstöras. Det är nämligen inte helt riskfritt att slunga smittat material i samma slunga som man sedan använder till friskt material. Sporer som sitter på en honungsram kan överleva i slungan och sen sätta sig på en ny ram, som sedan hamnar i en frisk bigård och därifrån sprider smittan vidare. Vi vill därför inte slunga smittade ramar i vår slunga utan har nu införskaffat en ny söt liten röd historia. Idag invigde vi den tillsammans med två biodlarkollegor vars ena samhälle tyvärr drabbats.  Nu kan de i alla fall njuta av honungen. De flesta honungscellerna var öppna och honungen höll 21 procent vattenhalt och därför hamnar den i frysen, för att att den inte ska jäsa. Den var mycket god! 🙂

Vi har alltså valt att helt separera hanteringen av ramar från smittade samhällen. De har fått en helt egen slunga, i en helt egen lokal, och helt egna verktyg. Skulle nu utbrottet bli värre, och fler samhällen drabbas, finns det trots allt möjlighet att ta tillvara honungen.

Ni som nu eventuellt har bigårdar som drabbas men som i alla fall vill ta till vara honungen är välkomna att slunga hos oss. Sprid gärna infon om denna möjlighet till era biodlarvänner.

Stina

Adopt a bee – get honey for free

Yngelröta… igen…

Trist, trist, trist! De villaägare som i våras tog över sex av våra samhällen har tyvärr drabbats av den amerikanska yngelrötan. Det gäller två bigårdar som står i var sin stadsdel i Hässleholm, men uppenbarligen inom räckhåll för det samhälle som är källan (men den är så vitt vi vet inte lokaliserad ännu) och i varje gård har ett samhälle drabbats. Det rör sig inte om några stora utbrott, enbart några celler på några ramar, men det är mycket beklagligt. Samhällena har tidigare i veckan granskats av bitillsynsman och stängts.

Det hela är synnerligen ledsamt för de som drabbas. De ska nu ta död på bina och destruera en stor del av materialet. Honungen får man ta vara på om man vill. Den kan man slunga, och det samhälle som vi tittade på hade ju redan dragit in över 20 kg honung. De eventuella sporer som finns är inte skadliga för människan. Det är mycket farligare att dricka lightsaft eller äta sega råttor. Bina från honungslådorna rister man ner i yngellådorna så att alla bin från det smittade samhället befinner sig på samma plats. Sedan häller man bensin på bina och då dör de av ångorna. Därefter ska bin samt ramar brännas. De slungade ramarna samt det urslungade vaxet bränner man också. Djur och material för tusentals kronor går om intet här. Per samhälle. Lådor kan gudskelov rengöras och återanvändas. De ska man tvätta i soda och flamma med gasolbrännare.

Jordbruksverkets hemsida hittar du mer information.

Det här är ett rejält bakslag, men vi ger oss inte. Vi ger oss aldrig.
Det kunde varit värre. Vi kunde haft fler smittade kupor i bigårdarna. Vår devis är – håll fast och fördjupa. Det gäller även mycket annat i livet. Ett par amerikanska yngelrötor stoppar oss inte. Vi lär oss av erfarenheten och går vidare. Vi bistår de som drabbats, delar samhällen vi har, gör nya avläggare, och pytsar ut nya bin och nya kupor.

/Stina

Adopt a bee – get honey for free!

 

Amerikansk yngelröta

Bikupor i Hässleholm har tyvärr drabbats av amerikansk yngelröta. Det är en mycket aggressiv sjukdom som sprider sig snabbt mellan bigårdarna. Alla samhällen som befinner sig på 3 km avstånd från smittkällan undersöks av bitillsynaren för att hen ska kunna konstatera om samhället är smittat eller inte. Det hela är mycket ledsamt för de av våra biodlarvänner som nu tvingas destruera sina samhällen, för något annat alternativ finns inte när det gäller amerikansk yngelröta. Adopt a bees bigårdar verkar ligga utanför den aktuella radien men vi är ändå extra observanta just nu.

Läs mer om amerikansk yngelröta här.

Vid veckans koll av kuporna såg det ut som om vi saknar en drottning, eller i alla fall en drottning som lägger ägg. Det är ont om yngelceller i samhället. Det rör sig om den drottning som svärmade 2012 i Djupadalsparken, Alice, och som nu (om hon finns kvar)är vår äldsta, från 2011. Vi skulle egentligen bytt ut henne ifjor men beställde tyvärr för få drottningar då och lät detta samhälle vänta tills i år.

På torsdag, i samband med skolklassbesöket, ska vi göra ett nytt försök att se om hon är där.

Den här hobbyn bjuder allt som oftast på överraskningar men i jämförelse med den grasserande rötan är en abdikerande drottning ett relativt enkelt problem att lösa. Hoppas vi.

Allt gott till dig!
Stina

Adopt a bee – get honey for free!