Allmänt

Sol och blåklockor

  • Nils 
DAGENS BI: Kanske inte så vacker, men sällsynt och går endast på blåklockor, Klocksolbi (Dufourea inermis). Arten är mycket lik Ängsolbi (Dufourea dentiventris). FOTO: Artsdatabanken/NINA/Arnstein Staverløkk

Blodbin

  • Nils 
Blodbin är kleptoparasiter på andra bin som smalbin, bandbin, sandbin eller sidenbin. De kan också ses nektarsökande på blommor. Finnes bland annat i Skandinavien. FOTO: Artsdatabanken/NINA

Metallbin

  • Nils 
DAGENS BI: Det australienska biet Ctenocolletes smaragdinus blev upptäckt i 1886. FOTO: YORK UNIV.

Biodlare möts i Höganäs

  • Nils 
Imorgon 1. juni möts biodlare från hela Skåne i Höganäs för utbildning, läs mer här.

Roundup granskas

  • Nils 
Det mest använda ogräsmedlet i världen påverkar samma receptorer i binas hjärnor som de bidödande växtskyddsmedel som EU nyligen förbjöd. Läs mer här.

Give bees a chance

  • Nils 
Ny forskningsrapport från Kanada. Det finns cirka 850 olika bisorter i landet. I Sverige har vi ca. 270. Läs mer här.

Gift från växthus

  • Nils 
Växthus läcker bidödande miljögift. Det visar flera nya studier som Syre tagit del av. Imidakloprid som slår hårt mot humlor och bin hör till de vanligaste fynden i de bäckar och åar som studerats. Läs mer här.

Hållbarhetsdagen

  • Nils 
Föredrag på Hållbarhetsdag 11 maj var det Hållbarhetsdag i Hässleholm, bra artikel i Norra Skåne