Nils

Långkägelbi

  • Nils 
DAGENS BI: Coelioxys elongata saknar pollensamlingshår. Honan har en påtagligt konisk, bakåt jämnt avsmalnande bakkropp som ofta är utdragen i en platt spets. Litad som livskraftig forekomst i Sverige. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/cc by 4.0

Ullbi

  • Nils 
DAGENS BI: Småullbi är polylektisk dvs. kan samla pollen från olika växtfamiljer, men har ändå en stark förkärlek för käringtand Lotus corniculatus. Hanarna patrullerar gärna över blommande käringtand. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Mysksmalbi

  • Nils 
DAGENS BI: Mysksmalbi besöker en mängd olika blommor, särskilt vanlig i fibblor och maskrosor. Lasioglossum calceatum är vanlig i större delen av landet med spridda fynd i Norrland. Flera drottning kan dela på ett bo. Första kullen, när arten lever socialt, innehåller förutom arbetare ibland en liten andel hanar. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Blodbi

  • Nils 
DAGENS BI: Likt alla blodbin är honan boparasit. Hon bygger inga egna bon, utan lägger sina ägg i bon av andra bin. Sphecodes ferruginatus finns över större delen av Götaland och Svealand samt i Norrland främst i den östra delen. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/ CC BY 4.0

Svärm nummer två

  • Nils 
Har kollat med räddningstjänst om dom kan hjälpa till här. Går inte att klättra upp till svärmen. Rädda bina – eller biodlaren, vi får se vad som händer?

Ljunggökbi

  • Nils 
DAGENS BI: Ljunggökbi finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust och inland upp till Norrbotten. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer. Nomada rufipes är rödlistad i Tyskland. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk/CC BY 4.0

Trygghet

  • Nils 
Från ett litet brev som låg i postlådan i dag, tack Gudrun!

Taggad bi

  • Nils 
DAGENS BI: Taggmurarbi (Osima spinulosa) lever i snigelhus längs kusterna, men också i Alperna på upptill 2000 m.o.h. Älskar orkideer. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk

Skogsbi

  • Nils 
DAGENS BI: Skogsbandbiet uppträder i hela landet utom i fjälltrakterna. Nordligaste fyndet är från Kiruna. Detta bi har ett varierat levnadssätt, beroende på klimatet så kan det vara både solitärt eller samhällsbildande. FOTO: NINA/Frode Ødegaard

Lysingbi

  • Nils 
DAGENS BI: Behåringen är lucker och vitaktig på frambröstet, samt på bakkroppen i form av hårfransar. Lysande gulvit behåring på bakskenbenen. Specialiserad på att hämta pollen från lysingsläktet, främst strandlysing. FOTO: NINA/Arnstein Staverløkk