Gift från växthus

  • Nils 
Växthus läcker bidödande miljögift. Det visar flera nya studier som Syre tagit del av. Imidakloprid som slår hårt mot humlor och bin hör till de vanligaste fynden i de bäckar och åar som studerats. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.