Meningsfull julklapp

  • Nils 

Hej bivänner. En klimatsmart julklapp är en andel i en bikupa. På adoptabee.se kan ni enkelt beställa en andel. Efter ett par dagar har ni andelsbeviset på epost. Honungen kommer i juli – september. Klicka här för att välja kupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.