May 2018

Det draaaar …

Perfekt honungsväder! Bina jobbar hårdt. Två skattlådor er satt på.